Školeni Prahy a Brna (16.05.2024)

Vážení kolegové,

s radostí bychom vás chtěli informovat o úspěšně uskutečněném školení našich zaměstnanců ZZMS, které proběhlo v uplynulém týdnu. Toto školení se konalo za účasti zaměstnanců nejen z Prahy, ale i z Brna, což nám umožnilo sdílet cenné zkušenosti a znalosti napříč našimi týmy.

Program školení byl bohatý a zahrnoval široké spektrum témat důležitých pro naše každodenní pracovní povinnosti. Diskutovali jsme nejen o aktuálních trendech a inovacích v našem oboru, ale také o best practices, které nám mohou pomoci zvýšit efektivitu a kvalitu našich služeb.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem účastníkům za jejich aktivní zapojení a cenné příspěvky do diskuzí. Vaše nasazení a chuť se neustále vzdělávat je pro nás všechny inspirací a klíčovým faktorem pro úspěch našeho týmu.

Věříme, že získané poznatky a dovednosti budou přínosem pro naši každodenní práci a přispějí k dalšímu rozvoji našich služeb. Těšíme se na další setkání a spolupráci, která nás všechny posouvá kupředu.

S pozdravem,

Vaše
ZZMS

Přejít nahoru