Protikorupční opatření

Boj proti korupci je jedním ze základních cílů Zdravotnických zařízení Ministerstva spravedlnosti. Protikorupční program Zdravotnických zařízení Ministerstva spravedlnosti vychází ze strategických dokumentů vlády České republiky, navazuje na směrnici Ministerstva spravedlnosti. Součástí protikorupčního programu je i Etický kodex, který tvoří nedílnou součást širšího celku protikorupčních opatření.

Etický kodex:

Protikorupční program Zdravotnických zařízení Ministerstva spravedlnosti

Protikorupční linka

Při podezření na korupční jednání zaměstnanců Zdravotnických zařízení Ministerstva spravedlnosti se obraťte na Protikorupční linku.

Podání nebo oznámení o možném korupčním jednání zaměstnance Zdravotnických zařízení Ministerstva spravedlnosti je možné učinit na Protikorupční lince písemně (v listinné i elektronické podobě) nebo telefonicky.

Protikorupční linka přijímá i veškerá podání či oznámení, a to i ta učiněná anonymně bez toho, aby důslednost prošetření korupčního jednání jakkoli ovlivňoval způsob učiněného oznámení.

Kontaktní údaje:

Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti
PROŠETŘOVATEL
Soudní 988/1, 140 57, Praha 4 – Nusle
Elektronické podání: whistleblowing@zzms.cz
Telefonické podání: +420 220 910 394

Protikorupční jednání můžete oznámit přímo u nadřízeného orgánu, Ministerstva spravedlnosti:

Elektronické podání: korupce@msp.justice.cz
Telefonické podání: +420 221 997 595
Přejít nahoru