Odborová organizace ZZMS

O nás

Jsme nově vzniklou Odborovou organizací Zdravotnických zařízení ministerstva spravedlnosti (dále jen OOZZMS) – příspěvkové organizace Zdravotnických zařízení Ministerstva spravedlnosti (dále jen ZZMS) zřízené ministrem spravedlnosti dne 20. září 2023 na základě zřizovací listiny.

OOZZMS vznikla zápisem do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 12. března 2024. Naše odborová organizace sdružuje zaměstnance ZZMS. Snažíme se hájit zájmy zaměstnanců ZZMS v souladu se zákony České Republiky a Listinou základních lidských práv a svobod v rámci stanov našeho odborového svazu.

Stanovy

Kolektivní smlouva

Kontakty

Předseda
Bc. Pavla Vaníčková
Email: pvanickova@zzms.justice.cz
Tel.: +420 725 305 849
Datová schránka: h2v5hkd
Chci se stát členem – kontaktní formulář
Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno
Prosím vyberte jednu z vhodných variant místa výkonu vašeho povolání
Uveďte název Vaší pracovní pozice
Přejít nahoru